poniedziałek, 21 sierpień 2017, Imieniny: Joanny, Kazimiery, Wiktorii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1). Komisja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

Przewodnicząca - Bożena Czajkowska

Członkowie:

- Bożena Czapla

- Adam Kędra

- Ewa Misztal

- Katarzyna Szymańska

- Izabela Wydra

 

2). Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- kliknij - uchwala_i_program_2016.pdf

 

3). Preliminarz wydatków

- kliknij - preliminiarz_wydatkow.pdf

 

4).Załączniki:

- Raport z badań - "Przemoc w rodzinie w percepcji młodzieży szkolnej w Gminie Janów Lubelski" - kliknij - Raport z badan

- Ankieta ewaluacyjna - kliknij - Ankieta ewaluacyjna

- Ankieta przemoc - kliknij - Ankieta

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www